Τελευταία Νέα

ypekaΖεσταίνει την αγορά οικοδομής το νέο "Εξοικονομώ κατ' οίκον"

Το πρόγραμμα πρόκειται να προκηρυχθεί τον Απρίλιο και ο προϋπολογισμός του φτάνει τα 400εκατ. ευρώ.


Το νέο πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) επιχορηγεί τις ακόλουθες εργασίες:

1.Αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης:

 • Συρόμενα ή επάλληλα
 • Ανοιγόμενα
 • Μόνο Υαλοπίνακες και
 • Εξωτερικά σταθερά συστήματα σκίασης και εξώφυλλα

2.Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου του δώματος ή στέγης και της πιλοτής:

 • Εξωτερική θερμομόνωση δώματος και πιλοτής
 • Εξωτερική θερμομόνωση λοιπού κελύφους
 • Εσωτερική θερμομόνωση

3.Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης:

 • Κεντρικό σύστημα θέρμανσης
 • Ατομικός (επιτοίχιος καυστήρας - λέβητας)
 • Διατάξεις αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης
 • Ηλιακά συστήματα για παροχή ζεστού νερού χρήσης

Οι μορφές ενίσχυσης που θα δίνονται στους ιδιοκτήτες των κατοικιών για να κάνουν τις προαναφερόμενες επεμβάσεις είναι, είτε επιχορήγηση έως 70% ανάλογα με το εισόδημα και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών, είτε άτοκο τραπεζικό δάνειο, είτε συνδυασμός και των δυο μορφών.

Το ΕΤΕΑΝ έχει ετοιμάσει και θα βγάλει στον αέρα ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, όπου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις των δικαιούχων, χωρίς να έρχονται σε επαφή με τις τράπεζες, όταν πρόκειται να ζητήσουν δάνειο.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών είναι μέχρι 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο όριο τις 25.000 ευρώ.

Για την κατανομή των ενισχύσεων έχουν δημιουργηθεί επτά κατηγορίες εισοδημάτων:

 1. Ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ και οικογενειακό έως 20.000 ευρώ, με βασικό ποσοστό επιδότησης 60% και αυξάνεται κατά 5% ανά προστατευόμενο μέλος, με ανώτατο όριο το 70%
 2. Ατομικό εισόδημα από 10.000 έως 15.000 ευρώ και οικογενειακό από 20.000 έως 25.000 ευρώ. Το βασικό ποσοστό επιδότησης είναι 50%, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5% ανά παιδί, με ανώτατο όριο το 70%
 3. Ατομικό εισόδημα από 15.000 έως 20.000 ευρώ και οικογενειακό από 25.000 έως 30.000 ευρώ. Το βασικό ποσοστό επιδότησης είναι 40%, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5% ανά παιδί, με ανώτατο όριο το 70%
 4. Ατομικό εισόδημα από 20.000 έως 25.000 ευρώ και οικογενειακό από 30.000 έως 35.000 ευρώ. Το βασικό ποσοστό επιδότησης είναι 35%, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5% ανά παιδί, με ανώτατο όριο το 70%
 5. Ατομικό εισόδημα από 25.000 έως 30.000 ευρώ και οικογενειακό από 35.000 έως 40.000 ευρώ.Το βασικό ποσοστό επιδότησης είναι 30%, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5% ανά παιδί, με ανώτατο όριο το 70%
 6. Ατομικό εισόδημα από 30.000 έως 35.000 ευρώ και οικογενειακό από 40.000 έως 45.000 ευρώ.Το βασικό ποσοστό επιδότησης είναι 25%, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5% ανά παιδί, με ανώτατο όριο το 70%
 7. Ατομικό εισόδημα από 35.000 έως 40.000 ευρώ και οικογενειακό από 45.000 έως 50.000 ευρώ.Στην κατηγορία αυτή δεν υπάρχει επιχορήγηση, παρά μόνο άτοκο δάνειο.

Όσοι υπαχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να κάνουν συνδυασμό των δύο κινήτρων.

Για παράδειγμα μια τετραμελής οικογένεια της πρώτης κατηγορίας θα επιδοτηθεί για τις εργασίες με 17.500 ευρώ και τα υπόλοιπα 6.250 ευρώ μπορεί να τα καλύψει με άτοκο δάνειο.

Πηγή: ethnos.gr

Τελευταία Ενημέρωση στις Φεβ062017
 

ypekaΚοινή υπουργική απόφαση για τον συμψηφισμό του 50% των προστίμων για τα αυθαίρετα με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας υπέγραψαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Νίκος Ταγαράς.


Παράλληλα, ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ υπέγραψε την υπουργική απόφαση για τις λεπτομέρειες εφαρμογής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το συμψηφισμό του 50% των προστίμων για τα αυθαίρετα με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας. Σύμφωνα με τις αποφάσεις, οι εργασίες και δαπάνες που καλύπτονται, αφορούν για τη μεν ενεργειακή αναβάθμιση την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), για τη δε στατική επάρκεια τις εργασίες και δαπάνες για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων φέρουσας ικανότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον συμψηφισμό του 50% του προστίμου για τις αυθαιρεσίες με τα κεφάλαια που θα διαθέσουν προκειμένου να αναβαθμίσουν ενεργειακά το κτίριο είναι:

 •     Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του, τα στοιχεία του κτιρίου, ο αριθμός της βεβαίωσης υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013, το ποσό του ειδικού προστίμου, το ύψος της δαπάνης και το ποσό που αιτείται να συμψηφιστεί.
 •     Αντίγραφο της άδειας δόμησης, της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας ή της έγγραφης ενημέρωσης προς την ΥΔΟΜ, αν απαιτείται, για την εκτέλεση των εργασιών.
 •     Τα παραστατικά για τις δαπάνες και τα δελτα αποστολής υλικών ή εξοπλισμού.
 •     Αντίγραφα δύο πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης που εκδόθηκαν κατόπιν επιθεωρήσεων. Η πρώτη θα γίνεται μετά την υπαγωγή του κτιρίου στις ρυθμίσεις και πριν από την έναρξη των παρεμβάσεων και η δεύτερη μετά την ολοκλήρωση αυτών.
 •     Πόρισμα - δήλωση του ενεργειακού επιθεωρητή που διενήργησε τη δεύτερη επιθεώρηση.
 •     Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα στοιχεία των οποίων είναι αληθή, καθώς επίσης και ότι οι ιδιοκτήτες για το εν λόγω κτίριο δεν έχουν λάβει επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ενωση προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

 

Κατεβάστε εδώ το αντίστοιχο ΦΕΚ.

 

Πηγή: B2Green

Τελευταία Ενημέρωση στις Σεπ182014
   

ypekaΑπαντήσεις έδωσαν το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΠΕΚΑ) και οι εμπλεκόμενοι Οργανισμοί (ΔΕΣΦΑ και ΔΕΠΑ) στην ερώτηση, που είχε καταθέσει ο Σταύρος Καλογιάννης στη Βουλή, με θέμα τη σύνδεση της Ηπείρου με τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑP). Όσον αφορά την επέκταση του ΕΣΦΑ σε νέες περιοχές, όπως η Ήπειρος, η ΔΕΣΦΑ ΑΕ επισημαίνει ότι «εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και βασική προϋπόθεση για τέτοια επέκταση αποτελεί η έκφραση ενδιαφέροντος από μεγάλους καταναλωτές ή εταιρείες Παροχής Αερίου».


Ο Σταύρος Καλογιάννης διαβίβασε τις σχετικές απαντήσεις του ΥΠΕΚΑ στην Περιφέρεια Ηπείρου, ζητώντας να διερευνηθεί το συντομότερο δυνατό η δυνητική ζήτηση φυσικού αερίου από μεγάλους καταναλωτές της Ηπείρου, όπως είναι οι Βιομηχανικές Περιοχές, το Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων, μεγάλες βιομηχανίες και άλλοι. Το σχετικό υπόμνημα πρέπει να υποβληθεί στο ΥΠΕΚΑ, ώστε, με τεκμηριωμένο τρόπο, να διεκδικήσουμε τη σύνδεση της Ηπείρου με τον αγωγό.

Ο αγωγός
Όπως είναι γνωστό, ο αγωγός TAP θα διασυνδέσει την Τουρκία, την Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία, και έχει συνολικό μήκος 870 χιλιομέτρων. Εντός της Ελλάδας, ο εν λόγω αγωγός θα έχει όδευση που θα ξεκινάει από τα ελληνοτουρκικά σύνορα στους Κήπους του Ν. Έβρου και θα καταλήγει στα ελληνοαλβανικά σύνορα στο Ν. Καστοριάς. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης του TAP με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου σε τρία σημεία. Το εκτιμώμενο κόστος της επένδυσης στον ελληνικό χώρο ανέρχεται στα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ και, με βάση τις εκτιμήσεις της εταιρείας υλοποίησης του έργου «Trans Adriatic Pipeline AG», αναμένεται να δημιουργηθούν 2.000 άμεσες και 10.000 έμμεσες νέες θέσεις εργασίας. Η έναρξη λειτουργίας του αγωγού, σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, προγραμματίζεται για το 2015.

 

Πηγή: B2Green

Τελευταία Ενημέρωση στις Ιουν162014
   


ypekaΟι Υπουργοί Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κωστής Χατζηδάκης, υπέγραψαν απόφαση για χρηματοδότηση του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον» μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2014 με στόχο να καλυφθούν όλες οι υφιστάμενες ανάγκες και να καταστεί δυνατή μέσα στις επόμενες μέρες η πληρωμή από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες των αιτήσεων που έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα, για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που έχουν ολοκληρωθεί.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των δύο Υπουργείων και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, διαχειριστή του Ταμείου «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον» βρίσκονται σε συνεχή επαφή για την ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών και τη διασφάλιση της περαιτέρω ομαλής χρηματοδότησης του Προγράμματος, ώστε στο μέλλον να μην προκύπτουν καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Μέχρι σήμερα έχουν υπαχθεί στο Πρόγραμμα πάνω από 47.000 αιτήσεις, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 490 εκ. ευρώ, έχουν υπογραφεί περίπου 42.000 συμβάσεις δανείων και έχουν ολοκληρωθεί περίπου 30.000 έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού 310 εκ. ευρώ.

Τα δύο Υπουργεία, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, μεριμνούν για την ομαλή μετάβαση στη νέα προγραμματική περίοδο και τη συνέχιση της επιτυχούς υλοποίησης του Προγράμματος. Για το σκοπό αυτό έχει ήδη υπάρξει κατ' αρχήν συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πρόκειται σύντομα να οριστικοποιηθεί, για προχρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών από τον κρατικό προϋπολογισμό και στη συνέχεια είσπραξη των ενισχύσεων από τα κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Πηγή: B2Green

Τελευταία Ενημέρωση στις Ιουν022014
   

ypekaΚαι στη νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020) θα συνεχιστεί το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' οίκον», μέσω του οποίου επιδοτούνται νοικοκυριά με ενισχύσεις και άτοκα δάνεια για την ενεργειακή θωράκιση των σπιτιών.

 

Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης παρουσιάζοντας τις δράσεις και την κατανομή του προϋπολογισμού του προγράμματος για την ενέργεια στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ.
Μιλώντας στο συνέδριο «Επιμελώς επιχειρείν», που πραγματοποιήθηκε στο Εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο της Αθήνας, ο κ. Μανιάτης ανέφερε πως ήδη το ΥΠΕΚΑ έχει ζητήσει από τους Επιτρόπους Ενέργειας Γκ. Έτιγνκερ και Περιφερειακής Πολιτικής Γ. Χαν να ληφθεί μέριμνα ώστε το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' οίκον» να ξεκινήσει αμέσως και να μην υπάρχει κενό σε σχέση με το σημερινό, στο οποίο έχουν ενταχθεί ήδη 29.000 κατοικίες και έχει επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας κατά μέσο όρο 40%.
Ο προϋπολογισμός του νέου «Εξοικονομώ κατ' Οίκον» θα είναι 700 εκατ. ευρώ ενώ άλλα 200 εκατ. θα διατεθούν για εξοικονόμηση ενέργειας σε επαγγελματικά κτήρια και 250 εκατ. σε δημόσια κτήρια.
Ειδικά για τα τελευταία ο κ. Μανιάτης είπε ότι θα προβλεφθούν οικονομικά κίνητρα για τους ενεργειακούς υπεύθυνους των κτηρίων προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος εξοικονόμησης ενέργειας.
Στο νέο ΕΣΠΑ θα υπάρχουν επίσης ενισχύσεις για τις Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (50 εκατ.), για τις Ανανεώσιμες Πηγές (250 εκατ.), για ευφυείς διατάξεις μέτρησης της ενεργειακής κατανάλωσης (500 εκατ.) και για την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων και της Κρήτης (720 εκατ.).
Τα Επιχειρησιακά αλλά και τα Περιφερειακά Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ πρόκειται να σταλούν τις επόμενες ημέρες για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Πηγή: energia.gr

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Απρ092014