Άδεια λειτουργίας παντοπωλείου

newimage2
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση άδειας λειτουργίας Οπωροπωλείου-Παντοπωλείου στο κέντρο των Ιωαννίνων.Η e² energy engineers ανέλαβε εξ' ολοκλήρου την αδειοδοτική διαδικασία (σύνταξη φακέλου, εκπόνηση σχεδίων, ηλεκτρολογικές εργασίες) με τη μικρότερη δυνατή ενόχληση του πελάτη.