Άδεια λειτουργίας κομμωτηρίου

 newimage2
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η έκδοση άδειας λειτουργίας Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.) και συγκεκριμένα κομμωτηρίου στο κέντρο των Ιωαννίνων.Η e² energy engineers ανέλαβε εξ' ολοκλήρου την αδειοδοτική διαδικασία (σύνταξη φακέλου, εκπόνηση σχεδίων, ηλεκτρολογικές εργασίες) με τη μικρότερη δυνατή ενόχληση του πελάτη.