Σεπ182014

Συμψηφισμός προστίμων αυθαιρέτων με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης

ypekaΚοινή υπουργική απόφαση για τον συμψηφισμό του 50% των προστίμων για τα αυθαίρετα με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας υπέγραψαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Νίκος Ταγαράς.


Παράλληλα, ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ υπέγραψε την υπουργική απόφαση για τις λεπτομέρειες εφαρμογής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το συμψηφισμό του 50% των προστίμων για τα αυθαίρετα με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας. Σύμφωνα με τις αποφάσεις, οι εργασίες και δαπάνες που καλύπτονται, αφορούν για τη μεν ενεργειακή αναβάθμιση την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), για τη δε στατική επάρκεια τις εργασίες και δαπάνες για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων φέρουσας ικανότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον συμψηφισμό του 50% του προστίμου για τις αυθαιρεσίες με τα κεφάλαια που θα διαθέσουν προκειμένου να αναβαθμίσουν ενεργειακά το κτίριο είναι:

  •     Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του, τα στοιχεία του κτιρίου, ο αριθμός της βεβαίωσης υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013, το ποσό του ειδικού προστίμου, το ύψος της δαπάνης και το ποσό που αιτείται να συμψηφιστεί.
  •     Αντίγραφο της άδειας δόμησης, της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας ή της έγγραφης ενημέρωσης προς την ΥΔΟΜ, αν απαιτείται, για την εκτέλεση των εργασιών.
  •     Τα παραστατικά για τις δαπάνες και τα δελτα αποστολής υλικών ή εξοπλισμού.
  •     Αντίγραφα δύο πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης που εκδόθηκαν κατόπιν επιθεωρήσεων. Η πρώτη θα γίνεται μετά την υπαγωγή του κτιρίου στις ρυθμίσεις και πριν από την έναρξη των παρεμβάσεων και η δεύτερη μετά την ολοκλήρωση αυτών.
  •     Πόρισμα - δήλωση του ενεργειακού επιθεωρητή που διενήργησε τη δεύτερη επιθεώρηση.
  •     Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), με την οποία ο αιτών δηλώνει ότι υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα στοιχεία των οποίων είναι αληθή, καθώς επίσης και ότι οι ιδιοκτήτες για το εν λόγω κτίριο δεν έχουν λάβει επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ενωση προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

 

Κατεβάστε εδώ το αντίστοιχο ΦΕΚ.

 

Πηγή: B2Green

Τελευταία Ενημέρωση στις Σεπ182014