Ενεργειακή αναβάθμιση διαμερίσματος στα Μάρμαρα Ιωαννίνων

8

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ένταξη διαμερίσματος στα Μάρμαρα Ιωαννίνων στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» και εκτελέστηκαν από την e² energy engineers οι εξής επιλέξιμες παρεμβάσεις για την ενεργειακή της αναβάθμιση:

  • θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιΐας (σύστημα Kelyfos)
  • αντικατάσταση κουφωμάτων
  • τοποθέτηση ηλιακού συλλέκτη για παραγωγή ΖΝΧ (ASSOS Boilers)

Φωτογραφικό Υλικό