Η/Μ εγκαταστάσεις για τη μετατροπή χώρου εστίασης σε χώρο γραφείων

3

Πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενες ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και εγκαταστάσεις για την ανακαίνιση χώρου εστίασης και τη μετατροπή του σε χώρο γραφείων. Συγκεκριμένα πραγματοποήθηκαν οι εγκαταστάσεις:

  • ηλεκτρολογικών
  • θέρμανσης
  • κλιματισμού
  • ύδρευσης
  • αποχέτευσης

Το έργο ανέλαβε να το μελετήσει αρχιτεκτονικά και να το κατασκευάσει η COA (Concept of Architect).

Φωτογραφικό Υλικό