Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

36

Tα κτίρια, στην Ελλάδα, καταναλώνουν, περίπου, το 40% της τελικής ενέργειας, επιβαρύνοντας κατά μεγάλο ποσοστό τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Για τις συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες, τα κτίριά μας αποτελούν, ίσως, τα πιο ενεργοβόρα της Ευρώπης.

Η ενεργειακή αποδοτικότητα στον κτιριακό τομέα:

 • μειώνει τις ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου
 • βελτιώνει την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, δημιουργεί απεξάρτηση από τις εισαγωγές καυσίμου
 • μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
 • βελτιώνει τις συνθήκες άνεσης στους χώρους κατοικίας και εργασίας και αυξάνει την παραγωγικότητα
 • προάγει το επίπεδο ζωής πολλών ανθρώπων
 • δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας στους τομείς που προάγουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων (μελέτη, πιστοποίηση, κατασκευή, χρήση, κοκ).

Η εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα κτίριο εξασφαλίζεται εν μέρει με τον κατάλληλο σχεδιασμό του κτηρίου και τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών δομικών στοιχείων και συστημάτων και εν μέρει μέσω της υψηλής αποδοτικότητας των εγκατεστημένων ενεργειακών συστημάτων.

Οι επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που είναι σε θέση να διεκπεραιώσει η e² energy engineers σε ένα κτίριο μπορεί να αφορούν:

 • στο κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση εξωτερικής-εσωτερικής τοιχοποιΐας, αντικατάσταση υαλοπινάκων-κουφωμάτων, χρήση ψυχρών υλικών στις οροφές, κατάλληλα συστήματα ανοιγμάτων, παθητικά ηλιακά συστήματα κ.ά.)
 • στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, ζεστού νερού και των ηλεκτρικών συσκευών
 • σε τοπικά διαθέσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή, γεωθερμία), συμπαραγωγή θερμότητας/ηλεκτρισμού, τηλεθέρμανσης και αντλίες θερμότητας που έχουν σημαντικό επιπρόσθετο δυναμικό εξοικονόμησης
 • στην εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες Ζεστού Νερού καθώς και θέρμανσης
 • στη χρήση πιο αποδοτικών εξαρτημάτων και συστημάτων ελέγχου φωτισμού και την ενσωμάτωση τεχνικών φυσικού φωτισμού και άλλων τεχνολογιών
 • στην ορθολογική χρήση του κτηρίου και την αξιοποίηση των δομικών του στοιχείων (π.χ. ενεργειακή διαχείριση, φυσικός αερισμός, αξιοποίηση της θερμικής μάζας)
 • στη χρήση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης στα κτήρια του τριτογενή τομέα (δημόσια, εμπορικά κλπ

Υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης μέρους του ποσού για τις παραπάνω επεμβάσεις, μέσω του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον».

 

Δείτε εδώ κάποια από τα έργα μας στον τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων.