Ενεργειακή αναβάθμιση μονοκατοικίας στα Καρδαμίτσια Ιωαννίνων

56764 c

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ένταξη μονοκατοικίας στα Καρδαμίτσια Ιωαννίνων στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» και εκτελέστηκαν από την e² energy engineers οι εξής επιλέξιμες παρεμβάσεις για την ενεργειακή της αναβάθμιση:

  • θερμομόνωση δώματος
  • τοποθέτηση ξυλολέβητα πυρόλυσης
  • τοποθέτηση ηλιακού συλλέκτη για παραγωγή ΖΝΧ