Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Συστήματα

pv-system-diagram

Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα απευθύνονται σε όσους θέλουν ενεργειακή ανεξαρτησία από τη ΔΕΗ ή σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτροδότηση από το δημόσιο δίκτυο της ΔΕΗ. Τα συστήματα αυτά δεν πωλούν την παραγόμενη ενέργεια στη ΔΕΗ αλλά τη διοχετεύουν αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών του χώρου στον οποίο λειτουργούν.
Ένα συνηθισμένο αυτόνομο σύστημα αποτελείται από φωτοβολταϊκά πλαίσια (solar panels) τα οποία μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε συνεχές ρεύμα, από συσσωρευτές (μπαταρίες) που αποθηκεύουν την ηλεκτρική ενέργεια ώστε να είναι διαθέσιμη σε 24ωρη βάση ανεξαρτήτως της στιγμιαίας ηλιοφάνειας, από ένα ρυθμιστή φόρτισης ο οποίος διαχειρίζεται τη φόρτιση των συσσωρευτών ώστε να μεγιστοποιείται η διαθέσιμη ενέργεια και από ένα αντιστροφέα (inverter) που μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε εναλλασόμενο για χρήση από συμβατικές συσκευές.

Συνήθεις εφαρμογές των αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι:

  • Οικίες απομακρυσμένες από το δίκτυο σε τέτοια απόσταση που το κόστος διασύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ είναι απαγορευτικά υψηλό.
  • Οικίες που για κάποιους λόγους δεν δύναται να ηλεκτροδοτηθούν
  • Κτηνοτροφικές ή γεωργικές μονάδες απομακρυσμένες από το δίκτυο της ΔΕΗ
  • Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις
  • Αντλητικά συστήματα υδροδότησης
  • Κινητές εγκαταστάσεις (τροχόσπιτα, πλωτά κά)

Η e² ενεργειακοί μηχανικοί είναι σε θέση να διαστασιολογήσει και να εγκαταστήσει αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα οποιασδήποτε ισχύος με γνόμωνα πάντα τις ενεργειακές ανάγκες του εκάστοτε πελάτη και τη χρήση του πλέον αξιόπιστου εξοπλισμού.