Εμπορικό Πάρκο Ιωάννινα [IKEA - JUMBO]

newimage3

Το Δεκέμβριο του 2010 εγκαινιάστηκε στα Ιωάννινα, στο Δήμο Αγ. Δημητρίου, το εμπορικό πάρκο Forum Ioannina με τα καταστήματα των ΙΚΕΑ, JUMBO και LEROY MERLIN, μια επένδυση της εταιρείας VITA DEVELOPMENT [www.vitadevelopment.gr].

 

Ανάδοχος της κατασκευής ήταν η εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. [www.terna.gr] για την οποία απασχολήθηκε ως μηχανικός έργου, στον τομέα των ηλεκτρο-μηχανολογικών εργασιών ο Βασίλειος Τσόλκας.

Κύρια καθήκοντά του ήταν:

  • Επίβλεψη δικτύων ηλεκτρολογικών -υδραυλικών (ύδρευσης-αποχέτευσης ) -data –τηλεφώνων BMS -Πυρόσβεση και Αντικεραυνική προστασία κτιρίου.
  • Δημιουργία σχεδίων εφαρμογής.
  • Προμετρήσεις -Επιμετρήσεις Έργου.

 

Την Αρχιτεκτονική Μελέτη είχε αναλάβει η εταιρεία ARCHICON ΕΠΕ [www.archicon-ltd.gr], την οποία εκπροσώπησε στο έργο η Μαρία Γεωργιάδου, ως υπεύθυνη επίβλεψης και συντονισμού Μελετών Εφαρμογής και Οικοδομικών Εργασιών.

Κύρια καθήκοντά της ήταν:

  • Συντονισμός Μελετών [Αρχιτεκτονικών – Στατικών – Η/Μ – Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου].
  • Δημιουργία σχεδίων εφαρμογής.
  • Επίβλεψη Οικοδομικών Εργασιών.

 

Φωτογραφικό Υλικό